torsdag 30 januari 2014

Lyckostjärnan

Vi har fått nytt material som vi kommer att använda oss av en hel del under vårterminen. Materialet heter LYCKOSTJÄRNAN och har anknytning till Bornholmsmodellen som alla förskolleklasser på Riberborgskolan jobbar efter. en kombination av högläsningsbok, arbetsbok och praktiska övningar kommer barnen få öva sin bokstavskunskap, bygga upp sitt ordförråd, träna läs- och skrivriktning och finmotorik. I högläsningsboken kommer barnen få lyssna på olika berättelser och ha läsförståelseövningar som bygger på samtal. Genom meningsfulla samtal i gruppen sker också utveckling. 

Idag har vi i halvgrupp läst berättelsen "Hickeman" som handlar om två kompisar som ska sova över för första gången. Tillsammans har vi samtalat kring berättelsen och barnen kunde koppla det till sina egna erfarenheter och dela med sig av sina tankar. Sedan har de fått jobba i sin arbetsbok där de har fått träna sin handmotorik genom att klippa, klistra och färglägga.
Imorgon ska den andra halvklassen också få jobba med detta.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar