måndag 3 februari 2014

Bornholmsmodellen

Nu under våren kommer vi börja arbeta dagligen med Bornholmsmodellen. Det är ett övningsmaterial som handlar om språklekar i förskoleklass. Syftet är att i lekens form träna och utveckla barnens språkliga medvetenhet. 
Den är utarbetad av den nu avlidne läsforskaren Ingvar Lundberg och bygger på ett forskningsprojekt han hade på den danska ön Bornholm. Den första skriften om Bornholmsmodellen kom 1980.

Språklekarna i Bornholmsmodellen är bara en förutsättning för god läsinlärning. Lika viktigt är att utveckla ordförrådet genom daglig högläsning, muntligt fritt berättande och samtal, inte bara om ”här och nu”, utan också om sådant som har hänt och ska hända, ”där och då”. Dessutom har senare tids forskning också visat på bokstavskunskapens betydelse redan i förskoleklass.

Bornholmsmodellen omfattar följande språklekgrupper:

  • Lyssnande och koncentration som inriktar uppmärksamheten mot ljud i allmänhet. Målet är att så småningom kunna uppmärksamma språkljud, fonemen.

  • Rim och ramsor som utvecklar förmågan att uppmärksamma ljudstrukturen i språket och att skilja mellan innehåll och form.

  • Uppdelning i meningar och ord som utvecklar förmågan att upptäcka att det som sägs kan delas in i mindre enheter. Barnen får jämföra korta och långa meningar och uppmärksamma ord av varierande längd (tåg - nyckelpiga) samt laborera och leka med sammansatta ord t.ex. att sol och ros kan bli ett helt nytt ord.

  • Uppdelning i stavelser som utvecklar förmågan att kunna uppfatta stavelserna i ett ord (analys) och därefter föra samman dem till ett ord (syntes).

  • Uppdelning i fonem som innebär dels förmågan att urskilja första och sista ljud i ord men även att identifiera och dela upp ett ord i fonem (analys) samt föra samman ljud till ett ord (syntes).

Genom att variera de gemensamma språklekarna med spel och iPads får barnen förståelse för hur det går till att läsa. Barnen upptäcker att det finns ett samband mellan språkljuden och bokstäverna. De första bokstäverna ljudas samman till ett ord eller byggs i Bornholmslek. Bokstäverna får en innebörd och förståelsen står klar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar